Velkommen til JærHus arkitektkontor


Livar Mauland
Arkitekt

Jeg tegner huset ditt eller den planlagte endringen i ditt eksisterende hus.

Jeg ordner med dokumentasjon og søknader etter gjeldende regler.

For meg er det viktig at kunden får en bolig som er i henhold til deres ønske og bruk. Det er svært viktig å fokusere på at det å gå i gang med å tegne sin egen bolig, skal legge grunnlaget for mange år med trivsel og livskvalitet i boligen.

Jærhus tar oppdrag for byggfirma og privatpersoner.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

JærHus tilbyr følgende tjenester:

  • Tegning av boliger, leiligheter, tilbygg/ påbygg, garasjer, driftsbygninger. Fasade-, plan- og snittegninger
  • Terrengtilpassing
  • Tomtedeling/tomteutvikling
  • Søknadsdokumentasjon


Besøk Jærhus på: